Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje.

Za ztracené vstupenky není poskytována náhrada.

Vstupenky je nutné uchovávat na bezpečném místě proti jejich zneužití.

Padělání vstupenky je trestné, dodatečnými úpravami se vstupenka stává neplatnou.

Držitelé vstupenek jsou povinni řídit se pravidly stanovenými pořadatelem akce.

Změny v programu a účinkujících jsou vyhrazeny.

Reklamaci je nutné vždy podat u prodejce, u kterého byly vstupenky zakoupeny.

V případě zrušení akce je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného na prodejních místech, kde byla vstupenka zakoupena. V případě zakoupení vstupenek prostřednictvím MIŠRON MUSIC TEAM ( převodem, na dobírku) bude zákazníkovi vstupné vráceno na základě předchozí písemné žádosti doručené na adresu MIŠRON MUSIC TEAM (e-mailem na akce@misronmusicteam.cz či poštou na adresu Mišron Music Team Nepomuk).