Informace o nás     

Organizování a pořádání veřejných kulturních a společenských akcí;  

Pořádání koncertů, divadelních a jiných přestavení;   

Publikační činnosti    

Praktická činnost ve spolupráci s orgány samosprávy měst, zejména odborem pro kulturu a jinými subjekty.      

Činnosti spojené s výchovnou a volnočasovou aktivitou dětí  i dospělých

Jelikož je provozování hlavní činnosti  spojeno s náklady, můžeme vykonávat i hospodářské, či jiné výdělečné činnosti vedlejší a to jak pro podporu hlavní činnosti, tak i za účelem hospodárného využití majetku.

Zisk z těchto činností se používá především k podpoře hlavních činností, dalších spolkových činností a k úhradě nákladů na vlastní správy

Můžeme vybírat vstupné či startovné při pořádání různých akcí    

Provozování a zajištění gastronomie (občerstvení,bistro) na vlastních a různých kulturních akcích,v klubech apod.   

Získávat příspěvky, podpory, dotace a dary ve všech formách od jiných fyzických a právnických osob, ze státního rozpočtu, rozpočtu Evropské unie i z rozpočtů měst i obcí a z vlastní činnosti     

Pronájmy reklamních ploch, nemovitostí, kulturních a nekulturních prostor.     
a další činnost obdobného charakteruREKLAMAČNÍ ŘÁD

Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje.

Za ztracené vstupenky není poskytována náhrada.

Vstupenky je nutné uchovávat na bezpečném místě proti jejich zneužití.

Padělání vstupenky je trestné, dodatečnými úpravami se vstupenka stává neplatnou.

Držitelé vstupenek jsou povinni řídit se pravidly stanovenými pořadatelem akce.

Změny v programu a účinkujících jsou vyhrazeny.

Reklamaci je nutné vždy podat u prodejce, u kterého byly vstupenky zakoupeny.

V případě zrušení akce je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného na prodejních místech, kde byla vstupenka zakoupena. V případě zakoupení vstupenek prostřednictvím MIŠRON MUSIC TEAM ( převodem, na dobírku) bude zákazníkovi vstupné vráceno na základě předchozí písemné žádosti doručené na adresu MIŠRON MUSIC TEAM (e-mailem na akce@misronmusicteam.cz či poštou na adresu Mišron Music Team Nepomuk).