OSOBNÍ ODBĚR VSTUPENEK JE MOŽNÉ V OBČERSTVENÍ NA VLAKOVÉM NÁDRAŽÍ DVOREC u Nepomuka Pondělí - Nedělě od 9-21h

 


 

 

 

Elektronická Vstupenka

Pokud si zvolíte tento způsob doručení rezervovaných vstupenek, budete moci si po úspěšné úhradě vytisknout vstupenky na své tiskárně a to tak že VÁM JE POŠLEME NA E-MAIL . K vytištění eVstupenky je nutný program umožňující tisk dokumentu ve formátu PDF (např. Adobe Acrobat Reader).

UPOZORNĚNÍ: Pořadatel ani prodejce neodpovídá za žádné obtíže způsobené neoprávněným použitím či zkopírováním eVstupenky.

eVstupenku je nutné uchovávat proti zneužití na bezpečném místě. Vstup na akci bude umožněn pouze na základě té eVstupenky, která projde kontrolním zařízením jako první a na základě toho následně obdržíte vstupenku originální. Při opětovném předložení eVstupenky nebo předložení její kopie nebude vstup na akci umožněn bez ohledu na to, kdo eVstupenku předloží.


REKLAMAČNÍ ŘÁD

Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje.

Za ztracené vstupenky není poskytována náhrada.

Vstupenky je nutné uchovávat na bezpečném místě proti jejich zneužití.

Padělání vstupenky je trestné, dodatečnými úpravami se vstupenka stává neplatnou.

Držitelé vstupenek jsou povinni řídit se pravidly stanovenými pořadatelem akce.

Změny v programu a účinkujících jsou vyhrazeny.

Reklamaci je nutné vždy podat u prodejce, u kterého byly vstupenky zakoupeny.

V případě zrušení akce je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného na prodejních místech, kde byla vstupenka zakoupena. V případě zakoupení vstupenek prostřednictvím MIŠRON MUSIC TEAM ( převodem, na dobírku) bude zákazníkovi vstupné vráceno na základě předchozí písemné žádosti doručené na adresu MIŠRON MUSIC TEAM (e-mailem na akce@misronmusicteam.cz či poštou na adresu Mišron Music Team Nepomuk).